Dodatkowy Rabat 5%

Kod: 5OFF min. wartość koszyka 500zł.

 

*Rabat nie dotyczy produktów Wyprzedaż oraz Piłek

 

DARMOWA wysyłka już od 99.

 

Zapraszamy również do Sklepu

LUBLEWO GDAŃSKIE / k. GDAŃSKA

Polityka prywatności

POLITYKa PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Postanowienia ogólne

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest HOLIDAYS HOME MACIEJ ROĆKO (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Kosa 3, 83-050 Bąkowo)

1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

2. Cel i zakres zbierania danych

2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

2.2. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane w celu umożliwienia zalogowania się do systemu oraz realizacji zamówienia. Przed dokonaniem transakcji zakupu za pośrednictwem sklepu gemsetmecz.com.pl wymagane jest podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu. Rejestracja nie jest obowiązkowa.

2.3. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

2.4. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Klientem a sklepem gemsetmecz.com.pl będą wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi.

2.5. Po dokonaniu zakupu w sklepie gemsetmecz.com.pl użytkownik otrzymuje emaile dotyczące transakcji. W przypadku niejasności dotyczących złożonego zamówienia obsługa sklepu może skontaktować się z klientem telefonicznie w celu ustalenia szczegółów transakcji.

2.6. Użytkownik, który zapisał się do Newslettera lub w inny sposób wyraził zgodę na jego subskrypcję będzie otrzymywać Newsletter drogą mailową.

2.7. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (GIODO), dane użytkownika mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

2.8. W przypadku naruszenia Regulaminu serwisu gemsetmecz.com.pl, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane użytkownika mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości.

2.9. W wypadku korzystania z usług dostawy przez kuriera Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy dostawcy wybranemu przewoźnikowi:

2.9.1 DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02–274 Warszawa; www.dpd.com.pl,
e-mail: dpd@dpd.com.pl, tel. 022-577-55-00, fax 022-577-55-50; Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-020-41-10, REGON: 012026421, KRS: 0000028368, kapitał zakładowy: 88.604.000,00 PLN

2.9.2 InPost S A ul. Malborska 130, 30-624 Kraków;
www.inpost.pl, e-mail: biuro@inpost.pl, tel. 012 619 98 63 fax. 012 619 98 21;
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:679-308-76-24 REGON: 122726260 KRS: 0000536554 kapitał zakładowy: 11.558.000,00 PLN

2.10. W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie agentowi rozliczeniowemu wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w Sklepie Internetowym jest:

2.10.1 Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068, kapitał zakładowy: 5 476 300,00 PLN

3. Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

3.1. Strona internetowa gemsetmecz.com.pl może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas korzystania ze strony, aby wyświetlić odpowiednią stronę. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

4. Podstawa przetwarzania danych

4.1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub Umów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę zgodnie z Regulaminem Sklepu.

5. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

5.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.3. Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Dane, użytkownik może wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury.

Postanowienia końcowe

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA

Aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie